Privacyverklaring

Zo gaan wij om met jouw gegevens

Een assurantie- en administratiekantoor verzameld veel privacy gevoelige informatie. Wij onderschrijven de regels die de wet AVG heeft opgesteld en zal met privacygevoelige informatie nauwgezet omgaan. Je rechten als klant zijn vastgelegd in deze verklaring.

verzeker je inkomen van der nat

Wij slaan enkel privacygevoelige informatie op die noodzakelijk is voor het goed uitvoeren van ons beroep en onze zorgplicht naar jou als klant, de verzekeringsmaatschappij, de Belastingdienst, bank of andere belanghebbende. Deze laatste partijen enkel nadat wij met jou overeengekomen zijn om als tussenpersoon te fungeren tussen jou en deze partijen. Wij zullen nooit privacygevoelige informatie delen met derden of deze vervreemden, anders dan met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Systemen
Wij slaan de gegevens op in ons klantenbestand met name binnen ons CRM of administratie programma: Assu, Figlo, Unit4, Exact.

Beveiliging
Wij beschermen onze data met een meervoudige verificatie (MFA). Het is een medewerker verboden op USB sticks privacygevoelige informatie op te slaan. Indien voor het uitoefenen van hun taak gegevens op een laptop staan dient deze beschermd te zijn met een virusscanner en wachtwoord. Ons gehele kantoorsysteem wordt daarnaast beschermd met een virusscanner. Deze beveiliging wordt door ons IT bedrijf constant actueel gehouden .

AVG aanspreekpunt
Dhr. A.J.C.J. (Joost) van der Nat is aangewezen als aanspreekpunten voor klanten en overheid binnen ons AVG programma. Hij zal toezien op het juist naleven van dit protocol door alle medewerkers van Van der Nat. Zij zullen tevens bij het uit dienst gaan van één medewerker de aanwezige wachtwoorden en beveiligingssystemen updaten en wijzigen.

Datalek
Indien onverhoopt toch een datalek  ontstaat zal bovengenoemd persoon dit lek melden bij de betreffende instanties. Hij zal tevens de klanten informeren die dit lek aangaan.

Indien voor het gebruiken van je gegevens toestemming noodzakelijk is zal deze correct worden verwerkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Wij verwerken persoonsgegevens van jou, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. 

Benieuwd wat wij voor jouw kunnen betekenen

Vul het formulier in en wij nemen snel contact met je op.

Zijn mijn zonnepanelen meeverzekerd?

+ -

Zonnepanelen zijn niet altijd standaard meeverzekerd, check dit in je polis. Als het niet standaard is meeverzekerd kun je hiervoor een extra dekking voor afsluiten.

Hoe wordt de verzekerde som vastgesteld van mijn inboedel en opstalverzekering?

+ -

De verzekerde som voor je verzekering wordt meestal bepaald aan de hand van de herbouwwaarde, wat de kosten zijn om je huis opnieuw te bouwen, vaak berekend met een tool. Voor je inboedelverzekering wordt de waarde van je bezittingen geschat, meestal via een inboedelwaardemeter die rekening houdt met de gemiddelde kosten van je spullen. Als je een uniek huis hebt, kan een taxatie nodig zijn om nauwkeuriger de herbouwwaarde vast te stellen.

Welke verzekeringen zijn verplicht in Nederland?

+ -

Een zorgverzekering, WA verzekering voor motorvoertuigen en een opstalverzekering als je een koopwoning hebt.

Wat is mijn eigen risico? En wat houdt het in?

+ -

Het eigen risico is het bedrag dat je zelf moet betalen als je zorgkosten maakt, voordat je zorgverzekering de rest vergoedt. In 2024 is dit €385 en dit geldt elk jaar opnieuw.

Hoe meld ik een schade?

+ -

Een schade meldt je eenvoudig via het schadeformulier. Kom je er niet uit? Neem even contact op.

Miss Daisy.jpg
Neem contact op
Chantal den Adel-Versteeg
0183-441436

Hoe regel ik de pensioenen van mijn medewerkers?

+ -

Dat kan goed en snel via NPC Pensioenservice, onze pensioentak. Kom langs om je wensen voor jou en je medewerkers te bespreken.

Is de pensioenpremie fiscaal aftrekbaar?

+ -

Als je spaart voor je pensioen door bijvoorbeeld bank sparen of bij lijfrente, dan is een deel daarvan soms aftrekbaar. Wij kunnen dit voor je uitzoeken.

Hoe zorg ik ervoor dat nabestaanden financieel verder kunnen?

+ -

Dat kan bijvoorbeeld met een overlijdensrisicoverzekering of een nabestaandenverzekering. Wij kunnen dit voor je regelen.

Hoe regel ik een aanvullend pensioen?

+ -

Dat kan op verschillende manieren, zoals zelf een pensioen afsluiten, extra sparen of met een lijfrenteverzekering. Neem contact op met onze pensioenadviseur voor advies.

Hoe kies je een goede hypotheek?

+ -

Je hebt verschillende hypotheken: annuïteit-, lineaire- en aflossingsvrije hypotheek. Om de beste keus te maken is een hypotheekadviesgesprek nodig.

Carola Wildemans.jpg
Neem contact op
Carola Wildemans
0183-441436

Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?

+ -

Zorgkosten die je o.a. kunt aftrekken zijn reiskosten voor ziekenbezoek, kosten voor medicijnen, kosten voor hulpmiddelen zoals steunzolen. Vaak zijn er wel voorwaarden aan verbonden.

Wat is de uiterste datum voor de belastingaangifte?

+ -

Verstuur de aangifte in ieder geval vóór 14 juli volgend op het belastingjaar. Bijvoorbeeld uw aangifte 2023 moet vóór 14 juli 2024 bij ons binnen zijn.

Welke verbeteringsslagen zijn er mogelijk voor mijn zakelijke administratie?

+ -

Je kunt denken aan het inregelen het debiteuren en crediteuren beheer, zorgen voor meer inzicht en het ordenen van de administratie. Kom langs om de mogelijkheden te ontdekken.

Aangiftetijdvak voor de btw: per kwartaal, per maand of per jaar?

+ -

De belastingdienst bepaald dit automatisch, maar je kunt een verzoek indienen voor een ander aangiftetijdvak. Elk maand een aangifte is mogelijk meer werk dan per kwartaal.

Ik exporteer producten naar het buitenland, hoe werkt dat met de BTW?

+ -

Dat is afhankelijk of je exporteert naar een land binnen of buiten de EU en het type klant. Meestal reken je dan 0% BTW, maar neem contact voor advies in jouw situatie.

Nicole Westerlaken.jpg
Neem contact op
Nicole Westerlaken
0183-441436