default header

DUIDELIJKHEID OMTRENT SYSTEEM SCHADEVRIJE JAREN

Al enige tijd geldt dat bij het claimen van schade via de autoverzekering en verlies van schadevrije jaren een uniform systeem wordt gehanteerd. Het was in het verleden zo dat bij het claimen van schade de verzekeraar bepaalde hoeveel schadevrije jaren er verloren gingen.

De regels die de verzekeraars hanteerden schepten bij verzekerden onduidelijkheid. Het kon zo zijn dat het claimen van schade bij de ene verzekeraar bij de eerste keer al leidde tot een terugval in schadevrije jaren terwijl dat bij een andere pas na meer schadeclaims het geval was. Er is door het Verbond van Verzekeraars een tabel ontwikkeld die door de verzekeraars gebruikt wordt om de terugval in aantal schadevrije jaren vast te stellen.

Bij alle verzekeraars wordt de gelegenheid geboden om tot 99 schadevrije jaren op te bouwen. Daarbij geldt dat voor ieder jaar dat er geen schade wordt geclaimd er een schadevrij jaar bij zal komen. Mocht er wel schade worden geclaimd dat zorgt dat tot een terugval van vijf schadevrije jaren. Daarnaast geldt dat min vijf schadevrije jaren het minimale aantal is.

Verder worden de schadevrije jaren door de verzekeraars geregistreerd in RoyData, zodat bij overstap naar een andere verzekeraar de schadevrije jaren makkelijk zijn in te zien door de verzekeraars.

Sluiten