default header

PARTICULIERE AANSPRAKELIJKHEID: 'GEVOEL' versus 'WET'

Regelmatig krijgen wij schademeldingen van klanten waarbij zij zich aansprakelijk voelen en daarom de schade willen claimen op hun particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Maar wist u dat u niet in alle gevallen ook echt aansprakelijk te stellen bent? (ook al voelt dit voor u wel zo) En uw aansprakelijkheidsverzekering daarom ook niet altijd een schadevergoeding verleend?

Casus uit de praktijk
Piet gaat op verjaardagsvisite bij zijn zwager Jan. Piet gaat op de bank zitten, maar met het zich neerzetten hoort hij een luid gekraak onder hem vandaan komen. Wat blijkt? Piet is op de bril van Jan gaat zitten die hem in de bank had gelegd. Piet heeft dit niet opgemerkt. De bril is volledig aan gruzelementen.
Piet vindt het erg vervelend en voelt zich 'schuldig/aansprakelijk' voor deze schade aan de bril van Jan.
Maar is hij dit (wettelijk) gezien ook zo? Eén van de vereisten om aansprakelijk te zijn volgens de wet is dat er een onrechtmatig- handelen of nalaten moet zijn van de schadeveroorzaker. Het simpel 'gaan zitten op een bank' is geen onrechtmatige daad of nalaten. Bovendien behoefde Piet daar de bril van Jan ook niet op de bank te verwachten.

Conclusie in een dergelijk schadegeval is dan ook: er is op de aansprakelijkheidsverzekering particulier geen dekking.

Eventueel valt een vergoeding brilschade overigens wel onder een aanvullende ziektekostenverzekering en/of een allrisk inboedelverzekering. Bijkomend voordeel van afwikkeling op een allrisk inboedelverzekering t.o.v. een aansprakelijkheidsverzekering particulier is dat er in de basis wordt afgewikkeld op basis van nieuwwaarde.

Vakantie en corona

Sluiten