Van der Nat

Disclaimer

De website vander-nat.nl is eigendom van Van der Nat Rijswijk. Hoewel wij veel zorg en aandacht besteden aan de inhoud van de site is het mogelijk dat de getoonde inhoud onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud kunt u geen rechten ontlenen.

De inhoud van deze website wordt regelmatig aangepast. Van der Nat Rijswijk heeft het recht dit te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te doen.

Aansprakelijkheid

De directie van Van der Nat Rijswijk acht zich niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die verband houdt met of in verband kan worden gebracht met deze website.

Hyperlinks

Op deze website vindt u links naar andere sites die geen eigendom zijn van Van der Nat Rijswijk. Wij kunnen niet garant staan voor de inhoud en het functioneren ervan.

Copyright

De inhoud van vander-nat.nl is auteursrechtelijk beschermd. Als u onderdelen van onze website overneemt, moet u de bron vermelden. Neem voor twijfel over auteursrechten enz. contact met ons op.

Wij stellen het zeer op prijs als u fouten of andere onvolkomenheden aan ons meldt via info@vander-nat.nl.

Vergelijk uw zorgverzekering Informatie voor ZZP’ers
woensdag 12 december 2018

Aanbevolen zorgpolissen voor 2019 Ieder jaar selecteert het KNGF de beste (aanvullende) polissen voor fysiotherapeutische zorg. Op https://www.defysiotherapeut.com/goed-verzekerd/zorgpolis-2019/ is een overzicht te vinden van de meest aanbevolen polissen. Bekijk op Facebook

Sluiten